Όροι Χρήσης

Γενικά

Ο επισκέπτης ή χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών της πύλης www.iepya.gr οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή την χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών μας και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους, διαφορετικά τους αποδέχεται και δηλώνει την συγκαταθεσή του. Το iepya.gr έχει δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τους όρους χρήσης και τις προυποθέσεις, οι δε επισκέπτες ή χρήστες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν την χρήση θεωρείται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προυποθέσεις, ειδάλως οφείλουν να απέχουν από την επίσκεψη ή χρήση της εκπαιδευτικής μας πύλης.

Εισαγωγή

Το iepya.gr είναι μία διαδικτυακή πύλη ενημέρωσης για θέματα που αφορούν τις άδειες και την εκπαίδευση των ΙΕΠΥΑ καθώς και Προγράμματα Εκπαίδευσης του Εκπαιδευτικού Ομίλου Coordinators σχετικά με το ΙΕΠΥΑ.

Η πληροφόρηση σχετικά με τα θέματα ΙΕΠΥΑ προκύπτει από τους νόμους που αφορούν τις ΙΕΠΥΑ.

Πνευματική ιδιοκτησία

Όλο το περιεχόμενο της πύλης www.iepya.gr που περιλαμβάνεται σε κάθε σελίδα του εκτός φυσικά από το περιεχόμενο των εξωτερικών συνδέσεων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας μας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Κάθε αναπαραγωγή μέρους ή συνόλου περιεχομένου της εκπαιδευτικής πύλης www.iepya.gr από τρίτο απαιτεί έγγραφη άδεια από τους εκπροσώπους του iepya.gr. Επιτρέπεται μόνο η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης.

Ευθύνη Χρήσης Δικτύου

Το iepya.gr δεν φιλοξενείται σε ιδιόκτηκτους εξυπηρετητές αλλά σε εξυπηρετητές τρίτων παρόχων και δεν φέρει καμμία ευθύνη για την διακοπή λειτουργίας ή κενά ασφαλείας (ιούς κλπ) που προέρχεται από τις υπηρεσίες των τρίτων. Παρόλαυτα, το iepya.gr προσπαθεί με την χρήση πολλών εξυπηρετητών να σας προσφέρει την συνέχεια και ασφάλεια των υπηρεσίων του χωρίς καμμία διακοπή και κίνδυνο προς τους επισκέπτες και χρήστες του.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Το iepya.gr συλλέγει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών μόνο εφόσον το επιθυμούν οι ίδιοι με την εγγραφή τους για την λήψη ενημερωτικών (Newsletters) ή για την πληροφόρηση τους για τα εκπαιδευτικά προγράμματα ΙΕΠΥΑ που παρέχονται από τον Εκπαιδευτικό Όμιλο Coordinators. Τα στοιχεία αυτά δεν δημοσιεύονται και δεν μεταφέρονται σε κανέναν άλλο φορέα παρά μόνο αν δηλώσει ο ενδιαφερόμενος ότι επιθυμεί να επικοινωνήσουν μαζί του στελέχη του Ομίλου Coordinators για να ενημερωθούν σχετικά με εκπαιδευτικά προγράμματα του Ομίλου. Τα προσωπικά αυτά δεδομένα διατηρούνται για όσο διάστημα απαιτηθεί μέχρι την επικοινωνία με τον ενδιαφερόμενο και για χρονικό διάστημα 12 μηνών εφόσον δεν δηλώσει την επιθυμία του για διαγραφή δεδομένων. Τα συλλεγόμενα δεδομένα της φόρμας επικοινωνίας είναι τα εντελώς απαραίτητα για μία αρχική επαφή ενημέρωσης με τον ενδιαφερόμενο. Σε περίπτωση εγγραφής του ενδιαφερόμενου σε κάποιο πρόγραμμα του εκπαιδευτικού Ομίλου Coordinators θα απευθύνεται σε αυτόν για τα προσωπικά του δεδομένα.

Στην περίπτωση των κοινωνικών δικτύων, ο επισκέπτης που δηλώνει ότι του αρέσει η σελίδα μας ή επιλέγει να την προβάλλει μέσα από το κοινωνικό του δίκτυο δεν αποκτά καμμία αξίωση είτε χρηματική, είτε πνευματικής ιδιοκτησίας είτε οποιασδήποτε άλλης μορφής και τα προσωπικά στοιχεία που έχει ήδη υποβάλλει κατά την εγγραφή του στο κοινωνικό δίκτυο μπορεί να δημοσιεύονται αναλόγως των ρυθμίσεων που έχει επιλέξει στο κοινωνικό του δίκτυο με δική του ευθύνη.

Το iepya.gr μπορεί να επικοινωνήσει με φορείς που έχουν ήδη δημοσιευμένα στοιχεία τους για την ενημέρωση των υπηρεσιών του με πλήρη στοιχεία χωρίς να θεωρηθεί spam email σε καμία περίπτωση, γιατί με βάση το άρθρο 14 του Νόμου 2672/1998 (ΦΕΚ 290 τ.Α), θα περιέχει τα στοιχεία του αποστολέα και δυνατότητα διαγραφής από την λίστα παραληπτών.

Κάθε επισκέπτης και χρήστης της εκπαιδευτικής μας πύλης σύμφωνα με τους κανόνες χρήσης του διαδικτύου έχει μία IP επομένως κατά την προβολή δεδομένων του iepya.gr στον υπολογιστή του καταγράφεται η IP διεύθυνση του. Αυτό γίνεται στην σύνδεση του χρήστη με οποιοδήποτε ιστότοπο. Οι καταγεγραμμένες αυτές IP διευθύνσεις χρησιμοποιούνται μόνο για την καταγραφή στατιστικών στοιχείων προσβασιμότητας στον ιστότοπο και για κανέναν άλλο λόγο. Σε περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές ζητήσουν τα στοιχεία αυτά από το iepya.gr και εφόσον δεν έχουν σβηστεί γιατί σβήνονται περιοδικά, τότε το iepya.gr είναι υποχρεωμένο να παραδώσει τα στοιχεία αυτά. Το iepya.gr δύναται να χρησιμοποιήσει cookies που είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του Η/Υ του επισκέπτη ή χρήστη για την καταγραφή των ενοτήτων που προτιμά και χρησιμοποιούνται για στατιστικούς λόγους ώστε να βελτιωθούν οι συσγκεκριμένες υπηρεσίες. Σε περίπτωση που ο χρήστης ρυθμίσει το browser του να μην δέχεται τα cookies, είναι πιθανόν να μην μπορεί να συνδεθεί ή συνεχίσει τις υπηρεσίες του iepya.gr.

Συγκεκριμένα ο ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί το Google Analytics (GA) για να έχει την δυνατότητα να έχει πληροφοόρηση για στατιστικά στοιχεία επισκεψιμότητας των χρηστών για να βελτιώνει τις υπηρεσίες του. Σύμφωνα με την Google η υπηρεσία Google Analytics καταγράφει δεδομένα όπως η γεωγραφική θέση, πληροφορίες της συσκευής πρόσβασης, το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο, το λειτουργικό σύστημα και την IP διεύθυνση. Από τις πληροφορίες αυτές φυσικά το iepya.gr δεν μπορεί να ταυτοποιήσει κανέναν χρήστη.

Η επικοινωνία με το site γίνεται μέσα από ασφαλή σύνδεση μέσω του πρωτοκόλλου https και του επιπέδου SSL. Για όλα τα προσωπικά δεδομένα αποθηκευτούν στην βάση δεδομένων μέσω της υπηρεσίας Google Forms θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διασφάλισή τους. Σε περίπτωση τυχόν παράνομης παραβίασης της βάσης δεδομένων θα γίνει αναφορά σε όλους τους άμεσα ενδιαφερομένους όπως και στις και αρχές εντός 72 ωρών από την παραβίαση σε περίπτωση που αποδεδειγμένα έχουν παραβιαστεί προσωπικά δεδομένα.

Κάθε χρήστης που έχει εγγραφεί στις υπηρεσίες μας έχει δικαίωμα να δει τα στοιχεία του που έχουν καταγραφεί και να ζητήσει αν επιθυμεί την τροποποίηση τους ή ακόμα και την διαγραφή τους. Κάθε αίτημα που αφορά τα προσωπικά δεδομένα μπορεί να αποστείλεται στο info@edubase.gr.

Οι υπηρεσίες μας αφορούν μόνο άτομα άνω των 18 ετών.

Σε κάθε περίπτωση το iepya.gr συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις Περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (νόμοι 2472/1997 και 3471/2006) αλλά και με τον πρόσφαtο ευρωπαϊκό κανονισμό GDPR (EU) 2016/679.