Προγράμματα ΙΕΠΥΑ

Το προσωπικό που εργάζεται σε ΙΕΠΥΑ μπορεί να επιμορφώνεται περιοδικά για να έχει ενημερωμένες και πιστοποιημένες γνώσεις. Το site iepya.gr συνεργάζεται με πιστοποιημένο φορέα που παρέχει τις παραπάνω πιστοποιημένες εκπαιδεύσεις και μπορεί να σας ενημερώσει κατάλληλα και για τις παραπάνω άδειες και για τα αντίστοιχα Προγράμματα Σπουδών και Σεμινάρια. Συγκεκριμένα τα εκπαιδευτικά προγράμματα αφορούν:

Για περισσότερες πληροφορίες για το κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και σύντομα ένας Σύμβουλος Εκπαίδευσης θα επικοινωνήσει μαζί σας.