Πιστοποίηση Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων – International Ship & Port Facility Security Code (ISPS Code)

Πιστοποίηση Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων – International Ship & Port Facility Security Code (ISPS Code)

Ο εκπαιδευτικός Όμιλος Coordinators πραγματοποιεί Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ISPS Code).

Για την ειδικότητα: Προσωπικό Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (Π.Α.Λ.Ε)

Οι εκπαιδευόμενοι έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα και εξ’ αποστάσεως, με το σύγχρονο και αναγνωρισμένο σύστημα ζωντανής παρακολούθησης «Coordinators live e-learning».

A) Στόχος του Προγράμματος:

Η απόκτηση πιστοποίησης στον Διεθνή Κώδικα Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ISPS), που είναι απαραίτητη σε άτομα που θέλουν να απασχοληθούν σε λιμενικές εγκαταστάσεις, μαρίνες κ.τ.λ.

Οι λιμένες αποτελούν ζωτικής σημασίας κρίκο στις οικονομικές και μεταφορικές πηγές, δεδομένων των σημερινών απαιτήσεων δημιουργήθηκε ένα πρόγραμμα το οποίο απευθύνεται σε άτομα που θέλουν να απασχοληθούν σε λιμενική εγκατάσταση, μαρίνα κ.τ.λ.

Οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται με εξελιγμένη εκπαιδευτική μεθοδολογία ενηλίκων, ώστε να αποκτήσουν το κατάλληλο γνωστικό αντικείμενο σε επίπεδο γνώσεων, ικανοτήτων, δεξιοτήτων και στάσεων.

Ο εκπαιδευτικός Όμιλος Coordinators πραγματοποιεί ένα Μοναδικό και Πρωτοποριακό Πρόγραμμα που απευθύνεται ειδικά σε Στελέχη Ασφάλειας επιχειρήσεων και τους επιτρέπει να αποκτήσουν το κατάλληλο γνωστικό αντικείμενο σε επίπεδο γνώσεων, ικανοτήτων, δεξιοτήτων και στάσεων, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν επαρκώς στο έργο τους, βελτιώνοντας με θεαματικό τρόπο την αποτελεσματικότητα τους .

Β) Ενδεικτική Θεματολογία Εκπαιδευτικού Προγράμματος:

  • Καθήκοντα

  • Εισαγωγή στο Ναυτικό και Εμπορικό Δίκαιο

  • Κώδικας Ασφαλείας Εμπορικής Ναυτιλίας

  • Ευρωπαϊκή Νομοθεσία

  • Κώδικας Ασφαλείας (ISPS)

  • Λιμενικές Εγκαταστάσεις

  • Εκπαίδευση Προσωπικού/Υποχρεώσεις / Απαιτήσεις

  • Εκπόνηση Σχεδίου Ασφαλείας

  • Απειλές για Λιμενική Εγκατάσταση

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.