Πρόγραμμα Προσωπικού ΙΕΠΥΑ Security Α΄

Πρόγραμμα προετοιμασίας Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας (ΙΕΠΥΑ) Security Α΄Κατηγορίας

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα προετοιμασίας Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας (ΙΕΠΥΑ) - Security Α΄ 105 ωρών από τον Εκπαιδευτικό Όμιλο Coordinators.

Ο Αναγνωρισμένος και Πιστοποιημένος Φορέας Εκπαίδευσης COORDINATORS Α.Ε.ΕΚ.-Ε.Ε.Σ , υλοποιεί το εξειδικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Εκπαίδευση Ιδιωτικού Προσωπικού Ασφαλείας για έκδοση της άδειας ΙΕΠΥΑ Α' Κατηγορίας (Άδεια Security). Το πρόγραμμα είναι 105 ωρών, όπως προβλέπει η βασική εκπαίδευση για την απόκτηση άδειας ΚΕΜΕΑ.

Στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η συμμετοχή στις εξετάσεις Πιστοποίησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μέσω της πύλης iepya.gr έχουν προνομιακές τιμές.