Σεμινάριο Εποπτών/Αρχιφυλάκων – Στελεχών Ασφαλείας

Σεμινάριο Εποπτών/Αρχιφυλάκων – Στελεχών Ασφαλείας

Το Σεμινάριο – Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Εποπτών/Αρχιφυλάκων – Στελεχών Ασφαλείας», είναι διάρκειας 25 ωρών θεωρίας και πρακτικής και απευθύνεται σε όλα τα πρόσωπα που επιθυμούν να γίνουν Επόπτες και Στελέχη Ασφάλειας στον χώρο των εταιρειών ΙΕΠΥΑ (Security).

Οι εκπαιδευόμενοι έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα και εξ’ αποστάσεως, με το σύγχρονο και αναγνωρισμένο σύστημα ζωντανής παρακολούθησης «Coordinators live e-learning».

Ενδεικτική Θεματολογία Προγράμματος:

 • Έργο

 • Ανάλυση σχεδίου Φύλαξης

 • Βασικές Αρχές Management

 • Βασικές Αρχές στην Ψυχολογία Εργασιακού Χώρου

 • Βασικές Αρχές διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

 • Ανάθεση καθηκόντων

 • Έλεγχος

 • Εποπτεία

 • Παρακίνηση

 • Στόχοι Έργου

 • Επικοινωνία

 • Επιλογή Προσωπικού

 • Απαραίτητος Εξοπλισμός Φύλαξης

 • Προστασία Φυλάκων

 • Αντιμετώπιση κρίσεων

Σκοπός του Προγράμματος

Σκοπός του Εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες να παρακολουθήσουν σύνοψη ενός μοναδικού στην ελληνική αγορά προγράμματος, που καλύπτει πλήρως 4 σημαντικούς τομείς εκπαίδευσης και έρευνας.

Οι τομείς αυτοί είναι απαραίτητοι για την πλήρη κατάρτιση των στελεχών στον Τομέα της Ασφάλειας .

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.